Otvorenie MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 26.02.2021 - 10:26

Od 1.3.2021 obnovujeme prevádzku  MŠ v bežnej  prevádzke  na obidvoch pracoviskách . Prosíme zákonných  zástupcov  našich detí,aby sa správali zodpovedne a dali sa otestovať  pred nástupom svojho  dieťaťa  do MŠ, alebo sa preukázali  inou platnou výnimkou z testovania. Pri nástupe do MŠ  zák. zástupca  zodpovedne vypíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Veríme,že to spolu zvládneme a užijeme si dni v MŠ v zdraví a v pohode.🙋‍♂️🙋‍♀️😀

Otvorenie MŠ v obmedzenom režime

Zverejnil(a) janka dňa Št, 07.01.2021 - 16:22

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že od pondelka 11.01.2021 bude otvorená prevádzka Materskej školy v obmedzenom režime, čítaj

Oznam o uzatvorení MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 18.12.2020 - 10:48

 RUVZ v Žiari nad Hronom o uzatvorení tu 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa prerušuje výchovno – vzdelávací proces v triede predškolákov v Materskej škole, Ul. Dolná 57/37, 967 01  Kremnica, IČO: 37 892 614 v čase od 17.12.2020 – do 22.12.2020 nakoľko od  22.12.2020 začínajú zimné prázdniny.  

 

Oznam

Zverejnil(a) janka dňa Po, 02.11.2020 - 18:08

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu tu

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania„Spoločná zodpovednosť“ tu