Oznam

Zverejnil(a) janka dňa Po, 02.11.2020 - 18:08

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu tu

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania„Spoločná zodpovednosť“ tu

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Zverejnil(a) janka dňa Po, 24.08.2020 - 17:23

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Aktuálny režim činnosti CPPPaP

Zverejnil(a) janka dňa Ut, 02.06.2020 - 08:41

Oznamujeme Vám, že Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu umožnil otvoriť naše zariadenie v obmedzenom režime, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.