Usmernenie MŠ VVaŠ SR č. 3

Zverejnil(a) janka dňa St, 11.03.2020 - 12:02

Usmernenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom č. 3 pozri

Usmernenie MŠ VVaŠ SR

Zverejnil(a) janka dňa Po, 09.03.2020 - 13:26

Usmernenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom č. 2 čítaj

Usmernenie MŠ VVaŠ SR

Zverejnil(a) janka dňa So, 29.02.2020 - 11:57

Usmernenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom tu

RECYKLO HRY „ ZBIERAM, ZBIERAŠ, ZBIERAME“

Zverejnil(a) janka dňa Št, 13.02.2020 - 13:02

V našej materskej škole sa snažíme viesť deti k zodpovednému správaniu voči prírode už od útleho detstva. Zapájame sa do rôznych súťaží a projektov, vďaka ktorým sa deti oboznamujú s nevyhnutnosťou chrániť našu planétu Zem. Recyklujeme odpad a zbierame staré, nepotrebné elektrospotrebiče a batérie. Starý mobilný telefón je tiež elektronický odpad a do bežného komunálneho odpadu určite nepatrí.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zverejnil(a) janka dňa Po, 29.04.2019 - 19:26

Pri zápise zákonný zástupca dostane od riaditeľky MŠ žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Kniha receptov

Zverejnil(a) janka dňa Po, 29.04.2019 - 15:41

V týždni zdravej výživy sme spoločne vytvorili knihu receptov. tu

Dobrú chuť!