Poplatky MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Št, 02.04.2020 - 14:17

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie spojenej s opatrením hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19.

Platný právny stav:

Zápis do MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 27.03.2020 - 18:34

Informácie k zápisu 2020/2021
1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

Rozhodnutie MŠVV a Š SR

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 27.03.2020 - 18:15

ROZHODNUTIE
Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) čítaj

Usmernenie MŠ VVaŠ SR č. 3

Zverejnil(a) janka dňa St, 11.03.2020 - 12:02

Usmernenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom č. 3 pozri

Usmernenie MŠ VVaŠ SR

Zverejnil(a) janka dňa Po, 09.03.2020 - 13:26

Usmernenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom č. 2 čítaj

Usmernenie MŠ VVaŠ SR

Zverejnil(a) janka dňa So, 29.02.2020 - 11:57

Usmernenie v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom tu

RECYKLO HRY „ ZBIERAM, ZBIERAŠ, ZBIERAME“

Zverejnil(a) janka dňa Št, 13.02.2020 - 13:02

V našej materskej škole sa snažíme viesť deti k zodpovednému správaniu voči prírode už od útleho detstva. Zapájame sa do rôznych súťaží a projektov, vďaka ktorým sa deti oboznamujú s nevyhnutnosťou chrániť našu planétu Zem. Recyklujeme odpad a zbierame staré, nepotrebné elektrospotrebiče a batérie. Starý mobilný telefón je tiež elektronický odpad a do bežného komunálneho odpadu určite nepatrí.