OPRAVA Darujte nám svoje 2% zaplatenej dane

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 15.02.2019 - 12:21

VYHLÁSENIE PROSÍME ODOVZDAŤ VYUČUJÚCIM DO 25.04.2019

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %)  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti Vyhlásenie 2% opravené

 

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

Zverejnil(a) janka dňa St, 06.02.2019 - 11:47

OZNAM RIADITEĽKA MŠ DOLNÁ OZNAMUJE, ŽE Z DÔVODU ZVÝŠENEJ CHOROBNOSTI DETÍ A NA DOPORUČENIE PEDIATRA A RÚVZ BUDÚ OBIDVE PRACOVISKÁ UZATVORENÉ V DŇOCH OD 7.02.2019(štvrtok) do 11.02.2018(pondelok). MATERSKÁ ŠKOLA ZAČNE PREVÁDZKU V UTOROK 12.02.2019. ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME

Šťastný nový rok!

Zverejnil(a) janka dňa Ne, 30.12.2018 - 20:17

Ja som malý vinšovník,
zavinšujem ako nik.
Šťastie, zdravie rodine,
nech všetko zlé pominie.
Želám radostný rok 2019
pre Vás a pre deti. 

 

 

ZBER PAPIERA

Zverejnil(a) janka dňa Ut, 23.10.2018 - 12:48

zp2-300x243.png

ZBER PAPIERA

Naša škola sa zapojila do zberu papiera. Zbiera sa len zviazaný papier, ktorý bude vymenený za toaletný papier a hygienické vreckovky.