ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zverejnil(a) janka dňa Po, 29.04.2019 - 19:26

Pri zápise zákonný zástupca dostane od riaditeľky MŠ žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Kniha receptov

Zverejnil(a) janka dňa Po, 29.04.2019 - 15:41

V týždni zdravej výživy sme spoločne vytvorili knihu receptov. tu

Dobrú chuť!

OPRAVA Darujte nám svoje 2% zaplatenej dane

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 15.02.2019 - 12:21

VYHLÁSENIE PROSÍME ODOVZDAŤ VYUČUJÚCIM DO 25.04.2019

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %)  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti Vyhlásenie 2% opravené

 

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

Zverejnil(a) janka dňa St, 06.02.2019 - 11:47

OZNAM RIADITEĽKA MŠ DOLNÁ OZNAMUJE, ŽE Z DÔVODU ZVÝŠENEJ CHOROBNOSTI DETÍ A NA DOPORUČENIE PEDIATRA A RÚVZ BUDÚ OBIDVE PRACOVISKÁ UZATVORENÉ V DŇOCH OD 7.02.2019(štvrtok) do 11.02.2018(pondelok). MATERSKÁ ŠKOLA ZAČNE PREVÁDZKU V UTOROK 12.02.2019. ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME

Šťastný nový rok!

Zverejnil(a) janka dňa Ne, 30.12.2018 - 20:17

Ja som malý vinšovník,
zavinšujem ako nik.
Šťastie, zdravie rodine,
nech všetko zlé pominie.
Želám radostný rok 2019
pre Vás a pre deti. 

 

 

ZBER PAPIERA

Zverejnil(a) janka dňa Ut, 23.10.2018 - 12:48

zp2-300x243.png

ZBER PAPIERA

Naša škola sa zapojila do zberu papiera. Zbiera sa len zviazaný papier, ktorý bude vymenený za toaletný papier a hygienické vreckovky.