Čo potrebuje dieťa do materskej školy

  • Fotokópiu karty poistenca - dieťaťa
  • Splnomocnenie o preberaní dieťaťa a vyplniť ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia
  • Informovaný súhlas dotknutej osoby


Osobné potreby:

Papučky, pyžamko – podpísané ,náhradné pančušky, nohavičky, tričko , spodné prádlo, oblečenie na prezlečenie, hrebeň – označený, zubnú kefku, deti 4 – 6 ročné potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice , hygienické  vreckovky – celý balík 10 ks , toaletný papier- 2 ks (každý štvrťrok)

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!