Aktuálny režim činnosti CPPPaP

Zverejnil(a) janka dňa Ut, 02.06.2020 - 08:41

Oznamujeme Vám, že Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu umožnil otvoriť naše zariadenie v obmedzenom režime, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

Aktuálne neposkytujeme všetky služby, ale zabezpečujeme urgentnú starostlivosť a vykonávame nevyhnutnú odbornú činnosť.

Klienti sú objednávaní telefonicky. Vyšetrenia prebiehajú za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Odborní zamestnanci vykonávajú činnosť striedavo na pracovisku i z domu.

Môžete nás kontaktovať:

Ø telefonicky -na pracovisku linky 0948 422 987- riaditeľka, 045/6732280, 6726610,

Ø  e-mailom: pppzh@stonline.sk,

Ø k dispozícii je krízová linka 0944 788 923 a  psychologické poradenstvo na sociálnej sieti Facebook - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Žiar nad Hronom.

 

Chceme Vás zároveň požiadať, aby ste  uviedli na Edupage/stránke Vašej školy aktuálny režim činnosti našej CPPPaP a naše kontaktné čísla pre online prístup rodičov k poradenským a krízovým službám.

Ďalej odporúčame  informovať rodičov, že na vyšetrenia detí v súvislosti s nástupom do 1. ročníka ZŠ (v súvislosti s odkladom PŠD, ŠVVP) nie je možné testovanie školskej pripravenosti a že vyšetrenia zrealizujeme po ukončení karanténnych opatrení kvalifikovaným postupom.

 

Pre odborných zamestnancov v školách  odporúčame do pozornosti:

·        E-mail: koronavirus@vudpap.sk Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie poskytuje telefonické a e-mailové konzultácie pre odbornú verejnosť – odborných zamestnancov v školách a v poradenských zariadeniach – v súvislosti s prijatými núdzovými opatreniami. Odborníci ústavu v týchto dňoch poskytujú podporu a radia, ako riešiť aktuálnu situáciu. Na stránkach VÚDPaP-u sa nachádzajú aj návody na prácu s deťmi v núdzovom režime.

·        E-mail: poradenstvo@inklucentrum.sk Centrum inkluzívneho vzdelávania poskytuje v týchto dňoch online poradenstvo pre odborných zamestnancov v školách, ale aj v poradenských zariadeniach, zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií, pomoci a podpory v súvislosti s prerušením vyučovania v školách a zatvorením poradenských zariadení pre klientov.

 

O všetkých zmenách týkajúcich sa našej odbornej činnosti Vás budeme priebežne informovať.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

S pozdravom

Mgr. Ľubica Salayová - riaditeľka

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Nám. Matice slovenskej 8

96501 Žiar nad Hronom

 

Tel.: 045/ 6732280

Email: pppzh@stonline.sk