Zmluvy

Kniha došlých faktúr 01-03 2021 tu

Kniha došlých faktúr 04-06 2021 tu

Zmluva 1 2021  Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 202102658 tu

Zmluva 4 2021 Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania tu

Kniha došlých faktúr 01-03 2020 tu

Kniha došlých faktúr 04-06 2020 tu

Kniha došlých faktúr 07-09 2020 tu

Kniha došlých faktúr 10-12 2020 tu

Mandátna zmluva - plyn tu

Mandátna zmluva - elektrika tu

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" tu

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení tu

Zmluva 1 2020 CYEB združená dodávka zemného plynu tu

Zmluva 2 2020 MAGNA ENERGIA združená dodávka elektriny tu

Zmluva 3 2020 ELBA  o poskytnutí sponzorského príspevku tu

Zmluva 5 2020 MATAP - Kirschnerová Marta  ZV-50/2021 tu