Zmluvy

Kniha došlých faktúr 01-03 2020 tu

Kniha došlých faktúr 04-06 2020 tu

Kniha došlých faktúr 07-09 2020 tu

Mandátna zmluva - plyn tu

Mandátna zmluva - elektrika tu

SPP zmluva tu

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" tu

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení tu

SPP zmluva ukončenie tu

Zmluva 1 2020 CYEB združená dodávka zemného plynu tu

Energie2 zmluva ukončenie tu

Zmluva 2 2020 MAGNA ENERGIA združená dodávka elektriny tu

Zmluva 3 2020 ELBA  o poskytnutí sponzorského príspevku tu