Oznam o uzatvorení MŠ

Zverejnil(a) janka dňa Pi, 18.12.2020 - 10:48

 RUVZ v Žiari nad Hronom o uzatvorení tu 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa prerušuje výchovno – vzdelávací proces v triede predškolákov v Materskej škole, Ul. Dolná 57/37, 967 01  Kremnica, IČO: 37 892 614 v čase od 17.12.2020 – do 22.12.2020 nakoľko od  22.12.2020 začínajú zimné prázdniny.