Organizácia tried Dolná

 • A +. trieda: 2 ročné deti
  • p. uč. : Mgr. Petra Slašťanová
  • p. uč. : Mgr. Ľubica Kantorová
 • A. trieda : 3 ročné deti     
  • p. uč. : Karolína Vévodová
  • p. uč. : Katarína Chovanová
 • B. trieda : 3-4 ročné deti
  • p. uč. : Bc. Michaela Beličková
  • p. riad. : Mgr. Monika Golhová
  • p. uč. : Lea Golhová
 • C. trieda : 4 - 5 ročné deti
  • p. uč. : Martina Andrášiová
  • p. uč. : Daniela Mendelová
 • D. trieda: 5- 6 ročné deti            
  • p. uč. : Eleonóra Čechová
  • p. uč. : Ivana Mlynáriková