Organizácia tried Dolná

 • A +. trieda: 2 ročné deti
  • p. uč. : Anna Považanová
  • p. uč. : Bc. Michaela Beličková
 • A. trieda : 3 ročné deti     
  • p. uč. : Daniela Mendelová
  • p. uč. : Mgr. Petra Slašťanová
 • B. trieda : 3-4 ročné deti
  • p. uč.:  Karolína Vévodová
  • p. uč.: Katarína Chovanová
 • C. trieda : 4 - 5 ročné deti
  • p. uč. : Ľubica Bubelíniová
  • p. uč. : Martina Andrášiová
  • p. riad. : Mgr. Monika Golhová
 • D. trieda: 5- 6 ročné deti            
  • p. uč. : Eleonóra Čechová
  • p.uč. : Daria Chovancová