Rozvrh pracovného času

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:

  • z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená Zákonom 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy av pracovnej náplni pedagogických zamestnancov. V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na zmeny striedavo dvaja učitelia.

Pracovný čas učiteliek

1. ZMENA 2. ZMENA
1.týždeň  
PO- PIA 6 00- 12 00

PO- PIA 7 00- 12 00

2.týždeň  
PO-PIA 10 00- 15 30 PO- PIA 10 00- 16 00
3.týždeň  
PO-PIA 7 00- 12 00 PO- PIA 6 00- 12 00
4.týždeň  
PO-PIA 10 00- 16 00 PO- PIA 10 00- 15 30

 

1. ZMENA 2. ZMENA
1.týždeň  
PO- PIA 10 00- 15 30

PO- PIA 10 00- 16 00

2.týždeň  
PO- PIA 6 00- 12 00 PO- PIA 7 00- 12 00
3.týždeň  
PO- PIA 10 00- 16 00 PO- PIA 10 00- 15 30
4.týždeň  
PO- PIA 7 00- 12 00 PO- PIA 6 00- 12 00

 

28 hod. týždenne PVVČ
112 hod. mesačne- PVVČ
9 hod. 30 min. týždenne- NVVČ
37 hod. 30 min týždenne NVVČ a PVVČ