Videoarchív

Mám básničku na jazýčku

Recitačné dopoludnie detí materských škôl v Kremnici a okolí, ktorého motto znie : "Pomôžeme Evičke básničkou!"

Hopsasa tralala, jar nám zimu vyhnala. Hopsasa tralala zima je preč!

Dnes sme zimu vyhnali a voňavú jar sme vítali.

Deň úcty k starším školský rok 2015/2016

Besiedka školský rok 2013/2014