Žiadosti a iné dokumenty

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu (docx, rtf, pdf)

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie (docdocx, rtf, pdf)

Žiadosť o prerušenie dochádzky (formát doc, docx, odt, rtf, pdf).

VZN 1/2019 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica (pdf)

Prevádzkový poriadok MŠ Dolná (formát pdf)

Prevádzkový poriadok MŠ elokované pracovisko Langsfeldova (formát pdf)

Školský poriadok 2020 (formát pdf)

Organizačný poriadok (formát pdf)

Školský vzdelávací program "S ÚSMEVOM DO ŠKOLY" (formát pdf)